Monday, October 10, 2016

ร้านทำกรอบลอยออนไลน์ ส่งทั่วไทย ทั้งกรอบลอยแต่งงาน กรอบลอยของขวัญ กรอบลอยแต่งบ้าน หรือ กรอบลอยผ้าแคนวาส กรอบรูปแต่งงาน กรอบหลุยส์ กรอบรูปพร้อมอัดภาพราคาถูก ส่งทั่วประเทศ

ร้านทำกรอบลอยส่งออนไลน์ กรอบลอย-ออนไลน์  บริการ  อัดภาพ พิพม์ ปริ้นท์ ขยายภาพ  พร้อมทำกรอบรูป  กรอบลอยรวม อัดภาพ กรอบรูปลอยผ้าแคนวาส กรอบลอยแต่งบ้าน กรอบลอยเคลือบภาพลามิเนต กรอบลอยในงานแต่งงาน  กรอบลอยของขวัญรับปริญญา วันเกิด ให้คนที่รู้ใจ กรอบรูปไม้โมเดิร์น  กรอบหลุยส์ เวดดิ้ง สวยๆ  กรอบรูปประดับงานแต่ง  แกลลอรี่ในงานแต่งงาน กรอบรูปผ้าแคนวาสสุดคลาสสิค เป็นของขวัญสุดพิเศษ พร้อมบริการส่งทั่วประเทศ และ กรุงเทพ
 Hot line 081-7164414
           089-6350133

Email :  tkanyakorn@gmail.com

Line id: 0817164414


 สามารถ Scan QR code ได้ หรือ
เพิ่มเพื่อนจาก Line id ด้านล่างครับ

 

 

ด้านนี้เป็นภาพตัวอย่างกรอบรูปผ้าแคนวาส
พร้อมทำกรอบลอยผ้าแคนวาส
 
ค่าจัดส่ง พร้อมแพ็คกล่องกันกระแทกอย่างดี ส่งถึงมือคุณ ทั่วประเทศไทย  กรอบลอย อัดภาพ เคลือบลามิเนต

และกรอบไม้ กล่องสีขาวโมเดิร์น

 
 
กรอบลอย 20*30 นิ้วแต่งงาน รวมอัดภาพ
30*45 นิ้ว กรอบลอย อัดภาพ แต่งงานพรีเวดดิ้ง
กรอบลอย 20*30 นิ้วพร้อมอัดภาพแต่งงาน
กรอบลอยภาพแต่งงาน
12*18 นิ้ว กรอบลอยแต่งงานราคาถูก
20*30 นิ้ว พร้อมอัดภาพกรอบลอย
 กรอบลอยอัดภาพ รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว
  
 กรอบลอย รวมอัดขยายภาพ รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดขยายภาพ ขนาด 8x10 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดขยายภาพ ขนาด 24x36 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รวมอัดขยายภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
  
 กรอบลอย ภาพแต่งงาน รวมอัดขยายภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว  
  
 กรอบลอย รวมอัดขยายภาพแต่งงาน ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด16x20 นิ้ว 
 
 กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 12x18 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว  
 
 กรอบลอย ภาพปริญญา อัดภาพ ขนาด 16x24 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย แต่งงาน อัดภาพ ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย พรีเวดดิ้ง อัดภาพ ขนาด 20x30  นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ที่ระลึก ขนาด 16x20 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ  ขนาด 30x50 นิ้ว 
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 16x20  นิ้ว 
 
 กรอบลอยอัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว  
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 8x12 นิ้ว 
 
 กรอบลอยอัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว 
 กรอบลอย อัดภาพงานแต่งงาน ขนาด 30x30 นิ้ว 
 
 กรอบลอย  งานแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
 
 กรอบลอย  ขนาด 20x30  นิ้ว 
 
 กรอบลอย  ภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 16x20 นิ้ว 
 
 กรอบลอย อัดภาพ  ขนาด 25x25 นิ้ว
 
 กรอบลอย อัดภาพ ขนาด 20x20 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพ กรอบรูปแต่งงาน ขนาด 20x24 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย อัดภาพรับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 กรอบลอย  รับปริญญา ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
 กรอบลอย รูปงานแต่งงาน  อัดภาพ ขนาด 10x15 นิ้ว พร้อมเคลือบลามิเนต
 
กรอบลอย รวมอัดภาพ ขนาด 16x24 นิ้ว  กรอบรูปแต่งงาน
 กรอบลอยเมนูอาหาร 
  กรอบลอย พร้อมอัดภาพ ผ้าแคนวาส
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส เป็นภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส เป็นภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย  ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
 กรอบลอย   ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว
   กรอบลอย  ผ้าแคนวาส ขนาด 16x24นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย กรอบรูปแต่งงาน   ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส กรอบรูปแต่งงาน   30x50 นิ้ว  อัดภาพ
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส  20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
อัดภาพ
   กรอบลอย แต่งงาน ผ้าแคนวาส   20x30 นิ้ว 
 กรอบลอย ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้วภาพแต่งงาน
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว เป็นภาพแต่งงาน
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว  อัดภาพ
  กรอบลอย  อัดภาพ ผ้าแคนวาส แต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ภาพแต่งงาน ขนาด 20x30 นิ้ว 
   กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 12x18 นิ้ว
  กรอบลอย ของขวัญ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว
  กรอบลอย ผ้าแคนวาส อัดภาพ ขนาด 13x13  นิ้ว พร้อมอัดภาพลงผ้าแคนวาส
  กรอบลอยภาพแต่งงาน ผ้าแคนวาส ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมอัดภาพ
  กรอบลอย อัดภาพ ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว
กรอบลอย  ผ้าแคนวาส ขนาด 30x50 นิ้ว พร้อมอัดภาพ 

ร้านรับทำ กรอบลอยเชียงใหม่ อัดภาพกรอบลอย กรอบลอยงานแต่งงาน กรอบลอยผ้าแคนวาส  กรอบรูปลอยเคลือบลามิเนต กรอบลอยของขวัญ กรอบรูปผ้าแคนวาส กรอบรูปลอยตกแต่งบ้าน กรอบลอยเมนูอาหาร กรอบป้ายสำนักงาน กรอบรูปลอยประดับร้านค้า หรือ อาคารสถานที่ราชการ ส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศและกรุงเทพ

  การสั่งทำกรอบรูปหน้างานแต่งงาน

กรอบรูปของขวัญหรือกรอบรูปตกแต่งบ้าน

 และอัดภาพง่ายมากๆครับ


 1.  ส่งไฟล์งานมาที่   tkanyakorn@gmail.com
 2.  แจ้งขนาดที่สั่งทำและจำนวนพร้อมรายละเอียดในการติดต่อกลับ
 3.  ทางร้านแจ้งยอดที่ลูกค้าต้องโอนชำระให้ทาง ร้านก่อนสั่งทำ
Email : tkanyakorn@gmail.com
 Line id : 0817164414
4.  ลูกค้าโอนชำระมาที่ รายละเอียดด้านล่างครับ
5. ทางร้านจัดทำและส่งสินค้าพร้อมแจ้งลูกค้า
6. ลูกค้ารอรับพัสดุสินค้าที่ทางร้านจัดส่งให้


 


ร้านรับทำกรอบลอยออนไลน์ 2018  บริการอัดภาพ ทำกรอบรูปทุกแบบ อัดภากรอบลอย  กรอบรูปผ้าแคนวาส กรอบรูปแต่งงาน ราคาถูก กรอบหลุยส์เวดดิ้ง กรอบรูปราคาถูก กรอบรูปออนไลน์ กรอบลอยราคาส่งกรอบรูป เวดดดิ้ง กรอบไม้สวยๆ ของขวัญรับปริญญา ตกแต่งบ้าน ของขวัญกรอบรูป อัดภาพรูปออนไลน์ พร้อมส่งถึงบ้านทั่วประเทศทุกภาคทุกจังหวัด  เช่น  เชียงราย กาญจนบุรี ชุมพร  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  บึงกาฬ  บุรีรัมย์   ปทุมธานี   นนทบุรี   นราธิวาส   ปราจีนบุรี   ปัตตานี    พะเยา  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต      อุบลราชธานี  สมุทรปราการ   มหาสารคาม อุทัยธานี   แม่ฮ่องสอน   สิงห์บุรี    สุโขทัย   ปาย   สุรินทร์  กรุงเทพ กระบี่ น่าน  ประจวบคีรีขันธ์  พัทยา  สุพรรณบุรี  ตราด  หนองคาย  หนองบัวลำภู   ตรัง   ยโสธร  ร้อยเอ็ด   ระนอง ระยอง   อุตรดิตถ์   นครนายก     นครราชสีมา  สงขลากาฬสินธุ์  ขอนแก่น อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ นครพนม     สตูล อ่างทอง   พิษณุโลก  เพชรบุรี  สมุย    หาดใหญ่  เพชรบูรณ์  จันทบุรี  ยุธยา แพร่ ฉะเชิงเทรา  ราชบุรี   ลพบุรี   ลำปาง  ลำพูน   นครปฐม   ตาก   โคราชเลย สมุทรสาคร  สกลนคร สุราษฎร์ธานี    ยะลา  กำแพงเพชร  ชลบุรี  ชัยภูมิ   อุดรธานี  สมุทรสงคราม มุกดาหาร พิจิตร